Medlem af Psykoterapeut Foreningen Medlem af Psykoterapeut Foreningen
   
 

 

 


 

 


Om at miste

 

Når man mister kan man blive ramt og rystet. Og så kan man have brug for at samtale og bearbejde det, der er sket.

Det kan f.eks være i forbindelse med forhold, der forandres eller går i stykker, sygdom eller dødsfald. Nogle mister en vigtig "del" af sig selv og sørger over det. Men man kan også begræde et tabt bryst eller hårtab i forbindelse med sygdom. Eller man kan opleve det som at miste, når relationer forandrer sig, når børn river sig løs på uforståelige måder. Man kan også opleve det som at miste, når man udsættes for krænkelser eller på anden vis mister sig selv eller sin krop for en stund.

Når et menneske i ens nærhed ændrer karakter på grund af sygdom eller ulykke kan det opleves som et tab. Der kan også være mere usynlige tab, som kan have stor betydning. F.eks oplever nogle en skilsmisse og det at miste et arbejde som et tab. Man kan blive rystet i sjælen dybt, også når man oplever at man kunne miste, men man alligevel klarede den eller klarer sig igennem en krise. 

Man kan igennem sådanne oplevelser opleve at komme i dyb kontakt med det vigtige i livet på en god måde. Men rigtig mange oplever, at de mister sig selv, at livet virker kaotisk og man ikke trives og at dette er svært at finde rundt i eller sorgen bliver ved med at være der … Så er det godt at vide at man kan søge hjælp.

Når man rammes på livet kan tilliden virke svær at finde tilbage til og for nogle kan de mange følelser være svære at håndtere. Samtidig skal man måske forvalte større daglige udfordringer og også udvise omsorg for andre end sig selv.

Man kan ved større forandringer, sygdom og død blive mindet om, at livet kan være skrøbeligt og at man selv skal dø engang. Nogle gange sætter brud, adskillelse og død ”gang i” tidligere oplevelser, hvor man har følt sig forladt, følt sig truet på sit inderste eller har mistet uden at man er klar over det.

Når man mister sin partner fysisk eller psykisk - oplever nogle det som et chok, som en dyb smerte, som at miste sig selv. Når man mister sine forældre i midtlivet kan der være en voksen del af dig, der har ”styr på det”. Mens et lille barn i dig, oplever sorg og har brug for at tage afsked eller forstå, at det har mistet sin mor eller far. Ved at arbejde med sine oplevelser kan en mere visdomfyldt del f.eks. i form at en indre mor og far i os udvikle sig og blive moden.

Det at miste og være i sorg kan være meget privat. Nogle har ikke erfaring med det eller genkender ikke sig selv. Man har måske ikke tradition, kultur eller ritualer, som man kan finde god støtte i.

Og man kan føle sig skamfuld, alene, forladt, blive deprimeret, afmægtig og ensom. Andre finder på kortere eller længere sigt en stor vilje frem til at overleve, men ikke til at leve - og nogle når til også at leve i fred med det, som er hændt. Arbejder man med det her kan man beriget bearbejde og komme igennem det som smerter dig på en måde, der tilpasses dig og din historie.

Ikke alle kan finde tid eller former for at bearbejde sin sorg i hverdagen. Det kan være svært at finde sin vej igennem eller finde personlig lettelse i de ritualer, som det praktiske liv eller de offentlige rum tilbyder (til at begynde med), og for nogle familier kan det være svært at finde kræfter til at have omsorg for alle dele af sig selv og for alle familiemedlemmer på gode måder. Således kan terapirummet også være en hjælp.

For nogle er mødet med døden for stort og for skræmmende konkret på samme tid. For mange går det for hurtigt eller er kaotisk og man kan derfor have brug for at gennemgå det som er hændt. Det kan være vigtigt for at komme tilstede i det på en god måde og sådan at man kan nå at få sig selv med og bringe det tilstede, som er vigtigt for at komme videre. Man kan også have brug for at og arbejde med at acceptere det eller fatte det – f.eks komme overens med det (- med ens fornuft, såvel som med andre dele; f.eks. hjertet eller kroppen som en helhed). Det er min erfaring at man kan komme godt videre med sit liv og en bearbejdelse sigter på at du skal blive styrket af forandringen.

Nogle får fysiske og psykiske symtomer, når de rystes af livet og man kan blive bange for, at man bliver eller er reelt syg. Mange gange kan det hjælpe at få støtte, så man bearbejder sine oplevelser.

Er man i en familie, der har mistet kan det være godt at vide, at man kan hjælpe børn og unge til at bearbejde deres tab (f.eks skilsmisse, sygdom og tabs-oplevelser) på deres helt egen måde f.eks ved at lege eller lave historier. Ved at udtrykke sig  - kan man - voksen såvel som ung - reparere og forstå på måder, som kan helbrede mere dybdegående end ved samtale alene. Det er f.eks således også muligt at bearbejde traumatiske, diffuse eller usynlige tab. Det er denne klinik også specialiseret i.

Nogle opdager at de har brug for hjælp i faserne op til at man mister, andre først når de trues af det at miste igen eller når der er tid og overskud til det. Nogle mærker sorgen over ikke at have haft den/det man har haft savnet senere i livet. Andre opdager at de savnede noget der ikke var der f.eks en god nok far eller mor i barndom eller ungdom. Nogle lukker sig inde i en beskyttelses-”boble” og har først mange år senere opdaget, at de havde/ har brug for hjælp eller tid og rum til at bearbejde det, som hændte. De fleste ønsker nogle ville tage dem i hånden og hjælpe dem igennem det. Det er dette, der er muligt med terapi.

 

Hvordan kan du få hjælp og støtte?

At være sammen med et andet menneske om svære emner og følelser kan være en stor lettelse. Det er en vigtig omsorg at give sig selv og med det en fordybelse, som bringer kræfterne tilbage og genskaber det liv, man lever. Samtaler kan gøre det nemmere at være i sin sorg eller med den trussel om tab, der måske har været. Det er muligt at komme igennem det eller leve med det.

I terapi kan man arbejde med det at miste. Man kan tale om det, finde ord og få redskaber, undersøge det og forholde sig til svære følelser eller vanskelige temaer i livet, så de bearbejdes. Det bliver muligt at genfinde din plads og tro på livet. Mange genskaber en forbindelse til de muligheder de står med og nogle finder personlig styrke i de relationer og ritualer, der allerede findes og bruger dem nu med større forståelse eller med en større personlig betydning.  

Nogle kan have brug for at fundere og undersøge med sig selv, hvad tabet eller døden er for noget, hvor andre har brug for hjælp til at give slip eller komme igennem tab og sorg på varme og nærende måder. Nogle har måske udelukkende brug for at koncentrere sig om at bygge sig selv og en ny retningssans op.

Mange kender kun til sorg – som en form for afsked, som opleves ensomt. Det kan være et vendepunkt at turde være med tabet, integrere det og bygge sig op på ny. Det kan være en helbredende oplevelse at gennemgå det, som er vigtigt for een i et nærvær eller i et samarbejde med sin familie indenfor rammen af et psykoterapisk forløb.

 

© Birgitte M. Hansen. Alle rettigheder forbeholdes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.