Medlem af Psykoterapeut Foreningen Medlem af Psykoterapeut Foreningen
   
 

 

 


 

 


Krise - mulighed for forandring

 

En krise kan være en mulighed for forandring, øget klarhed og nyorientering.

Mange oplever, at de har brug for en særlig omsorg og brug for at forstå hvorfor og hvad de kan gøre for at få det bedre, når de står i en krise.

En krise kan opstå, når man oplever større eller kaotiske forandringer i livet, hvad enten de kommer langsomt eller hurtigt. Ofte følger med at man kommer i tvivl om sig selv (identitetskrise) og sit selvværd. Mange oplever behov for hjælp, når man oplever forandringer i arbejdsliv, oplever at miste, oplever fysiske og psykiske krænkelser, gennemgår en skilsmisse eller fra tilsyneladende uløselige problemer med børn eller partner.

Den bagvedliggende mening med en krise er, at man skal udvikle sig. Men mange oplever en krise som uoverskuelig. Den kan føles som om, at man mister sig selv og ens basale tro på sig selv og man har brug for støtte til at finde en vej igennem…

Når man f.eks føler sig forladt, oplever konflikter, sygdom, dødsfald eller berøres af noget, der er belastende – er det klart at det kan sætte ringe langt ind i hverdagslivet og i den måde man trives på. Så er det godt at søge støtte til sig selv. Igennem afklarende samtale, ved at udtrykke sig på forskellige måder, der bearbejder følelser og skaber kontakt til de indre ressourcer kan man få jordforbindelsen igen og komme fornyet igennem det som er svært. Ved at arbejde terapeutisk i denne klinik får man mulighed for at bearbejde sine problemer, få redskaber, finde vej i krisen og i et længerevarende arbejde eksempelvis at genfinde og redefinere sig selv. Man kan komme styrket gennem en krise.

At udvikle sig som forældre, ex- adoptiv- eller bonusforældre- efterhånden som børnene vokser op eller udebliver (barnløshed) kan nogle gange vise sig at være opslidende og udfordrende. Mange oplever særlige problemer, som de ikke kan få hold på eller løse igennem sig selv eller venner. Mange oplever tab af selvværd, skyld og skam i forhold til egne eller andres forventninger og sidder fast i en dårlig spiral. Mange føler sig stresset og kan ikke finde glæden.

Har man ikke adgang til gode erfaringer eller sine ressourcer kan man få det igennem at arbejde med sig selv og sine konkrete problemer her. Et terapeutisk arbejde kan gøre det muligt at forstå, hvad man gennemgår, man får støtte og selvindsigt, og det bliver muligt at genopdage eller udvikle de ressourcer, der skal til for at du kan løse dine problemer og folde dig mere ud.

At være - eller få flere eller nye sider af sig selv med som kvinde eller som mand– og dermed opnå en dybere og oprigtig kontakt til sig selv - kan være et skridt på vejen til at afgrænse sig på gode måder og ikke mindst finde glæde, ro og afklaring som menneske. Konkret kan man også frigøre sig i forholdet til ens egne familiemedlemmer. Nogle vælger konkret at arbejde med særlige temaer som f.eks. sorg, tab, vrede, arbejde, børn, kreativitet m.v.

 

Man kan finde sig selv ved at bearbejde og omdefinere sig selv til det nye.

En del mennesker oplever tomhed og tab af retningssans i forbindelse med en krise. Man stiller spørgsmål ved sit liv og man leder efter en større sammenhæng eller forandring af det liv, man lever. Det kan komme til udtryk som endeløse problemer, tomhed, mangel på dynamik eller som et sammenbrud. Kriser er ofte kendetegnende ved, at man ønsker at reparere sin tillid – og ved at få øget tillid igennem at stå i et dybere forhold til sig selv, sine relationer og omverdenen - og noget udenfor een selv.

I kølvandet opstår et nødvendigt behov for at omdefinere sig selv eller for at generobre sig og genfinde sig selv eller en glemt eller tabt del af sig. Mange har brug for at lære sig selv at kende eller for at forstå ens unikke personlighed og faglighed bedre. Mange søger en særlig mening i livet. Andre leder efter sin placering i en anden, større (måske forandret eller mere kompleks) sammenhæng i relationer eller i arbejde. En psykologisk forandringsproces kan medvirke til at italesætte og genskabe det, man er på vej til at blive eller ønsker sig at nærme på gode måder.

Mange kan genkende kriser med mødet med en form for privat eller begyndende spiritualitet eller som et forhold til noget højere, et religiøst aspekt eller naturen som en kilde til glæde. Andre gør brug af denne kontakt periodisk i forbindelse med oplevelser med tab, traumer eller selvmord.

En psykologisk bearbejdelse genetablere tilliden i det indre og til omverdnen på konkret plan.

For mange mennesker fører en krise, der bearbejdes i et længerevarende terapeutisk forløb til øget kærlighed og omsorg for sig selv og dem, man ønsker at være knyttet til.

For nogle fører det også til en form for ændret eller genfunden kropslighed eller spiritualitet. Man kan arbejde med ubalancer, samt med at forandre ens oplevelser af f.eks adfærd eller grænser.

 

Kriser kan give ballast til at komme hjem til sig selv

Særlige tidspunkter f.eks. midtlivet kan bevirke angst og utryghed, fordi mange har et højt relations- og arbejdspres i denne periode, samtidig med at man omstiller sig til anden halvdel af livet. Nogle mister sin far eller mor, kan ikke finde en kæreste eller mister en partner eller danner nye familier. Mange oplever forandringer i såvel privatliv som i arbejdslivet. Ved at arbejde med det i en terapeutisk sammenhæng kan det gå ind i en proces, hvor det forandres, bearbejdes og mødes med mening og forstand. Man oplever at man modnes som menneske med sit køn, sin alder og med visdom til følge. Fra at opleve sammenbrud opleves sammenhæng og kraft.

Kriser kan være en mulighed for, at man kan gøre op med mange tidligere mønstre, uhensigtsmæssige erfaringer og ikke så næringsrige dele af sig selv og man kan udvikle mere selvværd og egenomsorg.

Igennem samtaler, konkret vejledning, kreative eller sanseintegrerende metoder kan du komme i kontakt med dit indre på gode måder og derved tydeliggøre, hvad der er igang på både lette og dybe niveauer af dig selv og din bevidsthed. Det bliver muligt at synliggøre og konkretisere svære oplevelser, igangsætte nye erfaringer, bearbejde overgange, håndtere upræcise tab, vanskelige problemer, følelser og tilstande f.eks sorg og vrede - forandre disse og derved udvikle sig eller finde fred med sig selv eller vende vigtige punkter i dit liv til vækst.

Ved at arbejde med dine problemer eller overgange i din livssituation og udvikle din identitet, bliver det muligt at forandre dynamikken i dit liv og tage imod det nye og det gode, der også er, som du skaber eller som kommer til dig i dit liv.

 

 

© Birgitte M. Hansen. Alle rettigheder forbeholdes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.