Medlem af Psykoterapeut Foreningen Medlem af Psykoterapeut Foreningen
   
 

 

 


 

 


Rådgivning, coaching og kreativ sparring i arbejdslivet

 

37 timer om ugen igennem en stor del af det voksne liv, så meget fylder arbejdet ofte. Det er mange timer, hvis man ikke trives eller ikke oplever, at man udvikler sig fra rette hylde. Eller overhovedet ved, hvilket arbejde, man kan have det godt i. Ofte påvirker det familielivet og én selv i en grad, som går ud over humøret. Arbejde kan være den voksnes leg, desværre tænker mange på det som en pligt.

Nogle bruger derfor karriererådgivning til at udvikle deres potentiale eller til at opdage nye evner og sider i dem selv. Andre igen søger sparring, når de har brug for støtte i væsentlige overgange i arbejdslivet. F.eks. på vej ind i arbejdslivet for at kunne finde fodfæste eller identitet. I midtkarrieren for at finde ud af prioriteterne og træde i karakter, ændre platforme, vælge sig selv og sine værdier til. For nogle handler det om at definere sig selv på ny i andre roller og med en anden form for identitet i arbejdet.

For mange byder livet på store og uventede forandringer der påvirker arbejdslivet. Nogle forandringer kommer indefra og har med almen menneskelig udvikling at gøre. Det opleves måske som frustration, tomhed, meningsløshed, tab, stress eller depression. Andre forandringer opstår af udefra kommende forhold. Enten i privatlivet i form af sygdom, skilsmisse, tab eller på jobbet i form af effektiviseringer, nye ledere, svært arbejdsmiljø, komplekse idealer og mål eller forandringer i markedet.

 

Hvad kan jeg tilbyde?

Igennem samtale og med udgangspunkt i dit CV er målet i fællesskab at afklare din situation og afdække dine handlemuligheder, således at vi kan bygge mulige scenarier op, som du selvstændigt kan handle på. Hvis du har brug for det støtter jeg undervejs og hjælper, indtil du er i havn.

Du får mod og medspil til dine ønsker og dine muligheder. Jeg lytter til dig og skaber rum omkring dine tanker om et arbejdsliv, så du kan træde i karakter og begynde at handle i forhold til dine forestillinger om det og livet i øvrigt. Konkret kan jeg desuden give dig konstruktiv feedback på dine ansøgninger, jobsamtaler og arbejde med strategisk kommunikation i forhold til din rolle på din arbejdsplads. Desuden kan jeg hjælpe dig til at komme ud af ledighed.

Jeg giver rådgivning og sparring omkring stress og hvorledes du kan bearbejde oplevelser (f.eks. opsigelse, mobning, dårligt psykisk arbejdsmiljø) så det ikke er en pind i hjulet på dit liv og arbejde fremover. På et overordnet niveau kan du få fastlagt din profil og lære at agere fleksibelt med udgangspunkt i den.

 

 

 

 

 

 

 

© Birgitte M. Hansen. Alle rettigheder forbeholdes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.