Medlem af Psykoterapeut Foreningen Medlem af Psykoterapeut Foreningen
   
 

 

 


 

 


Angst og depression

 

Angst og depression er tilstande som mange oplever så frygtelige, fordi man ikke kan finde ud af, hvorfor man har det så svært og ”bare” forandre det. Mange kan ikke genkende sig selv, når man har det sådan og oplever at miste kontrol og selvværd. Måske bebrejder man sig selv. Nogle isolerer sig for på kort sigt at beskytte sig . Når man lider af angst og depression påvirker det ikke bare ens oplevelse af nuet og fremtiden, men også ens relationer, parforhold og arbejdsliv.

For de allerfleste ligger angst og depression så dybt og underbevidst, at man med sin hverdags fornuft ikke kan arbejde sig ud af det eller kun gøre det kortvarigt. Ved hjælp af et individuelt dybere terapeutisk forløb kan man bearbejde de svære tilstande og komme ud af det styrket, fordi et sådan arbejde bl.a. sigter på at styrke personen indefra og skabe støtte indefra personen selv – samt bearbejder vanskelige oplevelser og støtter personen i at håndtere ydre udfordringer i forandringen.

Mange skammer sig voldsomt over at være angste og deprimerede og oplever sig også ensomme og isolerede. Trangen til at skjule de dele af sig selv kan være markante hele tiden eller optræde i perioder. Afmagt og manglende lyst til at komme ud med sig selv og op i lyset kan virke kvælende og mange oplever skyldfølelser og selvfornægtelse – over ikke bare at kunne komme ud over det. ”Man græder indeni...” og måske kan det ikke ses udenpå een. Andre får let til gråd og mørke tanker, som de slet ikke kan holde inde og nogle må flygte fra det igennem forskellige former for dulmende eller voldsom adfærd  eller ved at skjule disse sider af sig selv. De fleste oplever skyldfølelser og kan ikke få adgang til den selvomsorg, de har brug for.

Nogle mennesker lever med angst og depression som et element af deres person, de ikke er klar over, fordi det altid har været der. Andre er belejrede af angst eller er depressiv på visse dele af sig selv, mens andre dele af dem er meget velfungerende. Angst og depression kan virke hæmmende til invaliderende af personen på kortere eller længere sigt.

Angst og depression kan opstå af psykiske konflikter i det indre. Andre gange er de tilskyndet af oplevelser tidligere i ens liv uden, at man er klar over det i hverdagen. Nogle gange opstår disse tilstande konkret fra f.eks. ubevidste tilstande eller ubearbejdede oplevelser f.eks af sorg eller vrede, eksklusion af grupper og manglende eller tilstrækkelig god nok respekt og spejlning af den, man er.

Det åbner op til et nyt og bedre liv, hvis man får dybdegående hjælp til at bearbejde diffuse tilstande, svære oplevelser, overgange og forandring. Får man ikke hjælp kan man miste gode livsår, miste vigtige relationer og tabe arbejdsevnen.

 

Hvordan kan du få hjælp?

Depression og angst påvirker med andre ord liv, relationer, centrale udfordringer og livsopgaver man står i. Derfor er det vigtigt at bearbejde de problemer, som gør dig utryg, bange eller deprimeret.

I et individiduelt terapeutisk forløb er det muligt at arbejde nænsomt dels med evtl. dybereliggende årsager og dynamik og dels (i et kortere forløb) med at ændre adfærd omkring dine vanskeligheder, f.eks depression eller angsthåndtering. Man bliver således mere robust.

Man kan benytte medicin. Men mange mennesker kan nedtrappe lykkepiller og angstdæmpende medicin gradvist igennem samtalebehandling og sandplay eller undgår helt at begynde at tage det.

Særligt kvinder kan have brug for god erfaring med at udvikle sig som det menneske og den kvinde man er eller få brudt generationer af vanskelige oplevelser og adfærdsmønstre.

Et personligt arbejde for både mænd og kvinder medvirke til indirekte at udvikle ens familie og ens børn på måder, hvorigennem børn indirekte kan ophøre med at opføre sig belastende, fordi de – igennem at mor eller far bearbejder sine problemer - sættes fri til deres egen naturlige og gode udvikling. Herved kan generationer af uhensigtsmæssige mønstre brydes.

 

 

 

© Birgitte M. Hansen. Alle rettigheder forbeholdes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.